. O Lwowie

O Lwowie

Zaktualizowano: 19.12.2018
17

Lwów – to jest malutki Paryż, miasto jest zbudowane prawdziwie europejskim stylem i dziwnie cieńkim rozumieniem piękności. Tu zawsze panują szczególny humor i styl, które odbijają się na wszystkim: nazwach niewielkich sklepików i kawiareń, wytwornych frontach budowli, pięknych i oryginalnie załatwionych formalnie witrynach, historycznych domów w centralnej części miasta. We wszystkie czasy Lwów był dobrze znany w Europie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego hotelu we Lwowie.

Lwów-miasto z wielowiekową historią, w którym przeplotła się kultura różnych narodów. Burzliwa i niezwykle ciekawa historia unikalnego ukraińskiego miasta nalicza siedem z połową wieków. Historycy ustalili, że w miejscu współczesnego Lwowa ludzkie osiedliny istniały jeszcze w 5 stuleciu. Te ziemie należały Welkomorawskiemy księstwu, a potem – Polsce. Nestor Litopisec wspomina, że w 981 roku te ziemie dołączyły się do Rusi Kijowskiej Włodzimierzem Welkim. Założył miasto Galicja-Wołyński książę Daniło Roman w 1256 roku i nazwał jego dla uczczenia swojego syna Lwa. Centrum Lwowa był współczesny plac Rynek. Miasto pewnie broniły umocnienia, zbudowane z uwzględnieniem warunków środowiekowych – pagórków Wysokiego Zamku i rzeczki Połtwy.

Po śmierci króla Daniła Romana, książę Lew przeniósł stolicę Galicja-wołyńskiego państwa do Lwowa. Stolicą miasto zostawało w ciągu całych następnych panowań. W książęcym Lwowie, oprócz ukraińskich i polskich, były niemieckie, Tatarskie i armeńskie osiedliny. Wokół domów mieszczanie sadzali ogrody. Miejskie pola znajdowały się nad zachodnim brzegiem Połtwy w rejonie współczesnego prospektu Czornowola.

W 1340 roku po morderstwie (otrucie bojarami) księcia Jurija ІІ na Lwów zrealizował zajazd polski król Kazimierz ІІІ Wielki, który rozgrabiwszy miasto, w szczególności książęcy Wysoki Zamek, wywiózł do Polski królewską koronę. Galicyjskie bojarzy pod przewodnictwem Dmytra Detka wygnali Kazimierza i utworzyli bojarską republikę, co przetrwało dziesięć lat. W 1349 roku polski król Kazimierz ІІІ Wielki po raz drugi poszedł pochodem na Galicję i zdobył Lwów. On ustalił miastu status stolicy Ruskiego królestwa – członku ówczesnej Polski z prawami szerokiej autonomii. Kazimierz Wielki wybudował nowe miejskie kwartały, które stawały się pierwociną współczesnego Lwowa.

W 1370 roku polski król Lydowik Węgierski, po śmierci Kazimierza Wielkigo przeznaczył namiestnikiem Ruskiego królestwa księcia Władysława Opolskiego, który po siedmiu latach przekazał Galicję Węgrom. Węgierska władza lekceważąca trwała 9 lat, potem polskie wojska pod kierownictwem królowej Jadwigi znów ogarnęły Lwów w 1387 roku.

W 1387 roku Lwów stał się administracyjnym centrum Ruskiego województwa.

W mieście znajdowały się rezydencje armeńskich, grekokatolickich biskupów, 3 izraelici wspólnoty (miejska, przedmiejska i Karaim). Na początku 15 stulecia miasto naliczało blisko 10 tys. mieszkańców, a w pierwszej połowie 17 w. ludności składało 25-30 tys. osób. Podstawą ekonomicznego rozwoju były handel i rzemiosło.

Oprócz tego miasto zostawało twierdzą, która nie raz odbijała napady wrogich wojsk (najczęściej Turków i Tatarów), przeżyła oblężenie wojskami Bogdana Chmielnickiego, wykupiła się od Turków w 1672 roku, które wtedy były sojusznikami P.Doroszenka, i była zdobyta tylko raz – szwedzkimi wojskami. Dla naprawienia wspólnych działań przeciw Karolowi XII w 1708 roku do Lwowa przyjeżdżał car Piotr І.

Jednocześnie Lwów odgrywał znaczną rolę w rozwoju średniowiecznej kultury. Założony w 1661 uniwersytet był jednym z najstarszych w Centralnej Europie i pierwszym na ukraińskich ziemiach wyższym edukacyjnym zakładem.

W 1772 roku Lwów odszedł w skład monarchii Gabsbyrgow, stawszy się stolicą koronnej ziemi – Królestwa Galicji i Wołyni.

Najpierw austriacka władza była nader pobłażliwa do rdzennej ukraińsko-polskiej ludności, lecz z czasem, z początkiem 20 stulecia, centralna władza zaczęła przekształcać Lwów na niemieckie miasto. Na przykład, nauczanie we Lwowskim uniwersytetu było przeprowadzane wyjątkowo językiem niemieckim.Anyaustriackie powstanie. Żeby jego zatrzymać, cesarska artyleria była wymuszona ostrzeliwać Lwów. Podczas powstania najbardziej ucierpiała ówczesna budowa Lwowskiego uniwersytetu po ulicy Teatralnej. Wskutek powstania cesarz przywrócił Lwowubyłe przywileje, w szczególności w samorządzie i języku.

Z 1870 roku miejski zarząd zaczęły wybierać na wolnych wyborach: oneotrzymały rawo formować magistrat- miejski rząd. Więc do zarządu weszli przedstawiciele całych etnosów Lwowa. Wtedy że zaczęły powstawać polityczne partie.

Austriacka władza zniosła obronne mury, zwiększywszy tym terytorium miasta i dawszy przesłanki do jego rozwoju. W ten czas były zbudowane nowy ratusz, operowy teatr, Dominikański sobór, główny kolejowy dworzec i wiele innych znaczących dla miasta zabudowań, było wprowadzono do eksploatacji elektryczny tramwaj.

W Austriacki okres Pełtwę puszczono kolektorem, co dało możliwość rozbić nową główną ulicę – prospekt Wolności. Miasto rosło i zwiększało się, dlatego było administracyjnie rozdzielone na dzielnice – pierwowzory współczesnych rejonów.

Z września 1914 roku po kwietnia 1915 roku Lwów był okupowany wojskami Rosyjskiego imperium. W ten czas w mieście panował względny spokój i silnych bojowych działań nie prowadziło się, o czym świadczy fakt regularnej pracy miejskich tramwaji.

W 1915 roku Lwów wrócił pod władzę gasnących w oczach Austro-Węgrów. W 1918 roku był założony Ukraiński generalny wojskowy komisariat, który zaczął przygotowywać zbrojne powstanie. 18 października tego że roku był utworzony polityczny przedstawicielski organ ukraińskiego narodu – Ukraińska Narodowa Rada.

W noc z 31 października na 1 listopada odbył się Listopadowe powstanie i całe rządowe instytucje miasta były oblężone Ukraińcami. To spowodowało ogłaszenie 1 listopada 1918 roku we Lwowie Zachodnioukraińskiej ludowej republiki. Jej stolicą stał się Lwów. Prawo wyznaczało terytorium ZULR, które włączało ukraińskie etniczne ziemie i ogarniało Galicję, Bukowinę i Zakarpacie. Narodowej mniejszości na terytorium ZULR gwarantowały się poziomy prawa z ukraińską ludnością.

W 1939 roku według paktu Molotowa-Ribentropa Lwów wszedł w skład Związku Radzieckiego, a mianowicie – Ukraińskiej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki. Miasto stało się administracyjnym centrum Lwowskiego obwodu.

W czerwcu 1941 roku Lwów był okupowany nazistowskimi wojskami Hitlera. Miasto wchodziło w skład Generał-gubernatora, będąc centrum dystryktowi Galicji. Niemiecka władza wymordowała żydowską ludność – wskutek Holocaustu zginęło blisko jednej trzeciej mieszkańców Lwowa. 30 czerwca 1941 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów ogłosiła we Lwowie Akt odbudowy Ukraińskiego państwa, jednak ta inicjatywa naraziła się na niezadowolenie niemieckiej administracje i jej inicjatorzy były zaaresztowane. 27 lipca 1944 roku Czerwona Armia zwolniła Lwów od hitlerowskich okupantów.

Po otrzymaniu Ukrainą niezależności 1991 roku, Lwów odradza się i staje się centrum kulturalnego i duchownego odrodzenia ukraińskiego narodu. W 1998 roku Lwów zanosi się do spisu światowej architektury.

Jak prawdziwy brylant Wschodniej Europy, Lwów przypomina muzeum pod otwartym niebem. W nim znajdują się ponad 2000 historycznych, architektonicznych i kulturalnych zabudowań.

Wśród najwybitniejszych architektektycznych zabudowań miasta są Ratusz, plac Rynek, Pałac Korniakta, Dominikański sobór, Prochowa wieża, klasztor bernardynow, Łacińska katedra, Sobór świętego Jura, kościół świętej Elzbiety, Kolejowy dworzec, Uniwersytet imiena Iwana Franki, Operowy teatr, Armiańska cerkiew i inne.

Stary Lwów to przede wszystkim plac Rynek – centrum i ośrodek jego, ekonomicznego i kulturalnego życia społecznego. Sześć stuleć historia Lwowa jest nierozerwalna prawie kwadratowym placem rozmiarem 142 na 129 m Tu znajdował się magistrat, pałace i domy znakomitych mieszkańców miasta, tu handlowały, wykonywały sąd i rozprawę.

Plac Rynek był świadkiem najważniejszych miejskich wydarzeń z 1356 roku, z czasu przyjęcia Magdeburskiego prawa. Pierwsze wspomnienia o ratuszu mają miejsce do 1381 roky. Wtedy to była budowa z drzewa, dokonana wysoką wieżą i galerią dla miejskiego trębacza. Lecz pożary nie zlitowały sięnad budową. Na początku 17 stulecia był zbudowany nowy ratusz z wysoką ośmioboczną wieżą, uwieńczoną pozłacanym żelaznym lwem. Ale i ten ratusz nie zachował się przez nasze dni – jego wieża zawaliła się w 1826 roku. Budowa , która teraz podnosi się na placu, była dokonana w 1835 roku według projektu Markla, F.Tretera, A.Wondraszky. Nie patrząc na swoją masywność, ratusz organicznie wszedł do architektury Lwowa, a jej wieża stała się symbolem miasta.

Dziś Lwów jest skarbcem narodowych idei i kultury, to ekonomiczne, oświatowe i kulturalne centrum Zachodu Ukrainy. W nim wiele muzeów, galerii obrazów, teatralnych i muzycznych trup. Majestatyczny Lwowski Teatr Opery i Baletu ma niezwykle nasycony repertuar. Lwów ma sprawiedliwie zasłużoną reputację miasta z wysokim poziomem edukacji.

Wśród najznaczniejszych w całej Europie lwowskich muzeów jest: Lwowska galeria sztuk ( galeria obrazów), narodowe muzeum, historyczne muzeum, muzeum historii religii, muzeum etnografii i artystycznej produkcji.

Utalentowani majstrowie – budowniczy, i architekci, magnaci i mecenasowie stworzyli unikalną perłę architektury. Przyjechawszy do Lwowa, odczuwacie niepowtarzalny duch, smak i predylekcję Galicji. Przeszedłszy wąskimi uliczkami Starego miasta, obszedłszy Plac Rynek, posiedziawszy i pomarzywszy w jednej w jednej z kawiarni, spojrzawszy na miasto z pagórków Wysokiego Zamku, odczuwacie mistykę i duch średnich wieków.

No votes yet.
Please wait...